Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Israddedigion

Pan fyddwch yn cwrdd ag un o'r Cynghorwyr Myfyrwyr (fel arfer Wendy neu Kim) yn y Tîm Cefnogi Myfyrwyr, byddant yn trafod eich amgylchiadau'n fwy manwl gyda chi er mwyn i chi allu gwneud penderfyniad gwybodus sy'n iawn i chi. Mae'r goblygiadau ariannol yn arbennig o bwysig a gallant fod yn gymhleth.

Byddant yn trafod opsiynau perthnasol gyda chi a allai gynnwys: (pwyntiau bwled i gysylltu ag adran berthnasol y llyfryn)

Bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol sy'n berthnasol i bawb megis y gweithdrefnau cyffredinol sydd angen eu hystyried fel: (pwyntiau bwled i gysylltu ag adran berthnasol y llyfryn)

Lawrlwythwch yr holl wybodaeth uchod yn ein llyfryn Meddwl am Adael.

Lawrlwythwch Gweithdrefnau ar gyfer Cymeradwyo Gohirio Astudiaethau.

Unwaith y byddwch wedi gwneud eich penderfyniad, bydd Wendy a Kim yn rhoi'r ffurflen berthnasol i chi, yn prosesu eich cais ac yn rhoi gwybod ichi am ddatblygiadau.

Mae croeso i chi alw heibio i weld y Tîm Cefnogi Myfyrwyr yn ystod oriau swyddfa:

Llawr 1af, Neuadd Rathbone

Dydd Llun – Dydd Gwener  9.00 – 16.30.

Er mwyn gwneud apwyntiad i weld Wendy neu Kim:

Ffôn:               01248 38 2005
E-bost:           studentsupport@bangor.aangor.ac.uk

Cyfeiriad:       Y Tîm Cefnogi Myfyrwyr, Gwasanaethau Myfyrwyr,
                        Llawr 1af, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DF