Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Medi 2018

Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr - Darlithoedd, Gweithdai a Grŵpiau

Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr - Darlithoedd, Gweithdai a Grŵpiau

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2018

Sesiynau galw heibio ar gyngor Iechyd Meddwl

Sesiynau galw heibio ar gyngor Iechyd Meddwl

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2018

Croeso! Arolwg Groeso

Croeso! Arolwg Groeso

Dyddiad cyhoeddi: 24 Medi 2018

Llwyddo gyda'ch Astudiaethau

Llwyddo gyda'ch Astudiaethau

Dyddiad cyhoeddi: 24 Medi 2018

Meddwl am eich cyflogadwyedd? Eisiau cwrdd â chyflogwyr mawr?

Meddwl am eich cyflogadwyedd? Eisiau cwrdd â chyflogwyr mawr?

Dyddiad cyhoeddi: 20 Medi 2018

Gwasanaeth newydd arloesol i fyfyrwyr

Mae cydweithrediad arloesol rhwng Gwasanaeth Cwnsela Prifysgol Bangor a Rhaglen Doethuriaeth Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru wedi cael ei roi ar y rhestr fer am wobr genedlaethol bwysig.

Yn wyneb y cynnydd mewn trallod, teimladau hunanladdol a hunan-niweidio ymysg myfyrwyr yn y DU, daeth Gwasanaeth Cwnsela Prifysgol Bangor, rhan o Wasanaethau Myfyrwyr Bangor, ynghyd ag arbenigwyr o Raglen Doethuriaeth Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru i gynnig triniaeth sy'n cynnwys cefnogaeth ymarferol ac sy'n anelu at leihau'r risg o ymddygiad o'r fath. Mae'r project wedi cael ei roi ar y rhestr fer am un o wobrau y Times Higher Education, yn y dosbarth ‘Outstanding Support for Students’.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Medi 2018