Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newyddion: Medi 2019

Llwyddo gyda'ch astudiaethau

Llwyddo gyda'ch astudiaethau

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2019

Canolfan Sgiliau Astudio: Cyfeirio myfyrwyr

Cyfeirio myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2019

Sesiynau Galw Heibio ar gyngor Iechyd Meddwl

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2019

Cadwch yr awen in lifo

Keep your writing on track

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2019

Gwasanaeth Cynghori: Darlithoedd, Gweithdai, Grŵpiau, Cyrsiau a Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar

Gwasanaeth Cynghori:  Darlithoedd, Gweithdai, Grŵpiau, Cyrsiau a Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2019

Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr

Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2019

Prifysgol Bangor yn arwain datblygiad i ddarparu gwasanaeth iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg

Bydd Prifysgol Bangor yn arwain datblygiad i ddarparu gwasanaeth iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg i fyfyrwyr ledled Cymru, diolch i gais llwyddiannus am arian gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Daeth tîm o aelodau staff o amrywiol adrannau yn y brifysgol ynghyd â chydweithwyr o sefydliadau partner i ddatblygu portffolio cyffrous o ddarpariaeth, a gaiff ei ddatblygu a'i lansio dros y 10 mis nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2019

Myfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol

Myfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol

Dyddiad cyhoeddi: 4 Medi 2019