Newid cyrsiau ym Mhrifysgol Bangor

Os ydych chi eisiau newid i gwrs arall ym Mhrifysgol Bangor, mae angen ichi fynd at Gyfarwyddwr y Cwrs yr hoffech chi drosglwyddo iddo, boed o fewn eich Ysgol bresennol neu un arall. Mae hyn i weld a oes llefydd ar y cwrs hwnnw ac a ydynt yn barod i'ch derbyn chi. Ar ôl gwneud hynny, bydd angen i chi gwblhau Cais Newid Gradd trwy'r Ganolfan Geisiadau ar MyBangor.

Fel arfer, ni chaniateir newid cwrs ar ôl i 4 wythnos o’r semester fynd heibio.