Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Newid cyrsiau ym Mhrifysgol Bangor

Os ydych chi eisiau newid i gwrs arall ym Mhrifysgol Bangor, mae angen ichi fynd at Gyfarwyddwr y Cwrs yr hoffech chi drosglwyddo iddo, boed o fewn eich Ysgol bresennol neu un arall. Mae hyn i weld a oes llefydd ar y cwrs hwnnw ac a ydynt yn barod i'ch derbyn chi. Ar ôl gwneud hynny, bydd angen i chi gwblhau Cais Newid Gradd trwy'r Ganolfan Geisiadau ar MyBangor.

Fel arfer, ni chaniateir newid cwrs ar ôl i 4 wythnos o’r semester fynd heibio.

Os ydych yn fyfyriwr Haen 4 ac yn dymuno newid eich cwrs i Ysgol academaidd arall ym Mangor, yna mae'n debygol y bydd angen i chi ddychwelyd adref ac ail-ymgeisio i'r Brifysgol ac i'r Swyddfa Gartref am Fisa newydd. Mae rheolau'r Swyddfa Gartref yn caniatáu i fyfyrwyr newid cyrsiau dim ond os ydych yn cyflawni'r holl feini prawf canlynol:

  • bod eich noddwr yn Darparwr Addysg Uwch (DAU) sydd â statws Noddwr Haen 4;
  • bod gan eich noddwr record dda o gydymffurfio;
  • bod eich cwrs newydd ar lefel gradd neu uwch;
  • nad yw eich cwrs newydd ar lefel is na'r cwrs cyfredol;
  • y byddwch yn gallu cwblhau eich cwrs newydd o fewn y cyfnod astudio presennol a ganiatawyd i chi;
  • os caniatawyd hawl i astudio (Cyffredinol) Haen 4 i chi o'r blaen, bod eich noddwr yn cadarnhau'r naill neu'r llall o'r canlynol:
    - bod eich cwrs newydd yn gysylltiedig â'r cwrs blaenorol y rhoddwyd caniatâd i chi astudio arno fel Myfyriwr Haen 4 (Cyffredinol), sy'n golygu ei fod naill ai wedi'i gysylltu â'ch cwrs blaenorol, yn rhan o'r un grŵp o bynciau, neu'n cynnwys arbenigedd dyfnach.
    - bod eich cwrs blaenorol a'ch cwrs newydd gyda'i gilydd yn cefnogi eich dyheadau gwirioneddol o ran eich gyrfa yn y dyfodol.

Fodd bynnag, os dymunwch newid cyrsiau o fewn yr un Ysgol/Maes Academaidd, yna dilynwch y broses ar gyfer Newid Cwrs.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, e-bostiwch immigration@bangor.ac.uk.