Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

A gaf i gymryd blwyddyn fwlch?

Nid yw’n anarferol i fyfyrwyr sydd wedi dod yn syth o’r Ysgol neu’r Coleg deimlo pwysau i fynd ar eu hunion i'r Brifysgol, a'u cael eu hunain yn y Brifysgol heb fod wedi rhoi llawer iawn o feddwl i bethau cyn dewis cwrs na Phrifysgol. Yn ôl rhai myfyrwyr, maen nhw'n teimlo fel pe baent ar ‘felin draed addysgol’, ac mai ychydig iawn o ddweud a fu ganddyn nhw ynglŷn â'u tynged. Os felly, efallai yr hoffech gymryd blwyddyn rydd o addysg, er mwyn cael amser i ystyried yr hyn yr hoffech chi ei wneud mewn gwirionedd.

Byddai'n syniad da i chi drafod materion o'r fath gyda'ch Tiwtor Personol ac yna gydag un o Gynghorwyr y Myfyrwyr yn y Tîm Cefnogi Myfyrwyr.