Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Y Tîm Cefnogi Myfyrwyr

Gall y Tîm Cefnogi Myfyrwyr helpu gyda materion heblaw am atal a thynnu'n ôl o astudio. Mae'n cynnwys yr Uned Cymorth Ariannol, Swyddfa Tai'r Myfyrwyr a'r Canllawiau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Mae croeso i chi alw heibio yn ystod oriau swyddfa felly cewch ddod i'n gweld ni ar y
Llawr 1af, Neuadd Rathbone

Dydd Llun – Dydd Gwener 9.00 – 16.30

Gallwch hefyd drefnu apwyntiad trwy e-bostio neu ffonio: 01248 383566 | cefnogimyfyrwyr@bangor.ac.uk

Cyfeiriad: Y Tîm Cefnogi Myfyrwyr, Gwasanaethau Myfyrwyr,
Llawr 1af, Neuadd Rathbone,
Ffordd y Coleg
Bangor, LL57 2DF

Mae'r tîm yn cynnwys:

Steph Barbaresi Pennaeth Cefnogi Myfyrwyr
Gwenda Blackmore Ymgynghorydd Ariannol y Myfyrwyr
Kim Davies Ymgynghorydd y Myfyrwyr
Amy Jones Swyddog Tai
Helen Munro Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y Myfyrwyr
Mair Owen Swyddog Tai
Wendy Williams Ymgynghorydd y Myfyrwyr

Ffynonellau eraill o gymorth a chyngor

Y Gwasanaeth Anabledd: Llawr Gwaelod Is 01248 382032 gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk

Y Gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr: 2il Lawr 01248 388520 cynghori@bangor.ac.uk

Y Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd: 2il Lawr 01248 382071 gyrfaoedd@bangor.ac.uk

Canolfan Ryngwladol Cymorth i Fyfyrwyr: y bloc newydd 01248 38843 internationalsupport@bangor.ac.uk

Gweinyddu Myfyrwyr

Fron Heulog / Canolfan Wrecsam: Fron Heulog 01248 382200

Canolfan Prif Adeilad y Celfyddydau: Llawr 1af Adeilad Newydd y Celfyddydau 01248 388484

Canolfan Safle'r Normal: Adeilad Eifionydd 01248 382478

Canolfan y Gwyddorau: Adeilad Wheldon, Ffordd Ddeiniol 01248 383103 gweinyddiaeth-myfyrwyr@bangor.ac.uk

Ffurflen Ymholiadau'r We: Ffurflen Ymholiadau'r