Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ôl-radd

Atal Astudiaethau'n Barhaol neu Dros Dro

Dylai myfyrwyr ôl-radd sy'n dymuno atal eu hastudiaethau naill ai dros dro neu'n barhaol drafod y mater gydag aelod priodol o staff yn eu hysgol academaidd megis:

  • Tiwtor Personol
  • Goruchwyliwr (Myfyrwyr Ymchwil)
  • Cyfarwyddwr Cwrs (Rhaglenni Meistr)
  • Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-Radd.

Unwaith y byddwch wedi trafod eich opsiynau, dylech gwblhau'r ffurflen briodol yn ôl y cyfarwyddiadau cyn gynted â phosib.

Mae'r ffurflenni ar gael yma.

Mae 'Gweithdrefnau ar gyfer Cymeradwyo Gohirio Astudiaethau' y Brifysgol ar gael trwy ddefnyddio'r cyswllt yma.

Manylion cysylltu:

E-bost: student-admin@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 388484

Cyfeiriad: Llawr 1af
                 Prif Adeilad y Celfyddydau
                 Prifysgol Bangor
                 Ffordd y Coleg
                Bangor
                LL57 2DG