Sgiliau Astudio Effeithiol

Mae yna 5 Canllaw ar gael i'ch helpu chi.

Cafodd pob canllaw ei lunio gan Caspar Wynne, myfyriwr Prifysgol Bangor, ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Bangor.

Mae'r holl ganllawiau ar gael yn y Dderbynfa yn y Gwasanaethau Anabledd.

Wedi ei ddiweddaru Gorffennaf 2018.